Tour Poland – The Orchestra

2017-04-24 Gorzov Wielkopolsky, Poland

2017-04-26 Poznan, Poland

28-04-2017 Zagan